Niche

Advocatenkantoor

Gespecialiseerd in
het overheidsrecht

mr. M. Ichoh

Advocaat Overheidsrecht

LinkedIn

Gespecialiseerd in het overheidsrecht

Niche Advocatenkantoor

Mr. M. (Mousa) Ichoh is een door de wol geverfde advocaat. Hij is hooggespecialiseerd in het overheidsrecht. Hij staat al ruim tien jaren vele gemeenten bij in zeer complexe zaken. Hij staat te boek als een strategisch adviseur voor burgemeesters en colleges van B&W. Daarnaast begrijpt hij de politiek-bestuurlijke verhoudingen als geen ander. Hij combineert zijn specialistische kennis met grondigheid en een praktische en resultaatgerichte instelling.

  • • 2014: Toptalent in Mr Magazine
  • • 2017: Meester van de week (link)
  • • 2019: Lid van het Landelijk Advocaten Overleg van het Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht
  • • 2020: Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland

Recensies worden ingeladen
Foto van kantoor

Advocatenkantoor

MI Stadsadvocaat Overheidsrecht is een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van het overheidsrecht. Het kantoor levert hoogwaardig juridisch maatwerk aan overheidsinstanties en hun ketenpartners.

Ook andere advocaten raadplegen het kantoor vanwege de specialistische kennis. Er wordt op strategisch en beleidsmatig niveau geadviseerd en (zo nodig) geprocedeerd, zowel bij de civiele rechter als de (hoogste) bestuursrechter.

Toezicht en handhaving | Openbare orde en veiligheid | Wet Bibob | Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | Wet openbaarheid van bestuur (Wob) | Damoclesbeleid (art. 13b Opiumwet) | Voetbalwet | Overheidsaansprakelijksrecht | Gemeentelijke verordeningen | Contracten tussen de overheid en private partijen | Gemeentewet | Subsidies | Wet tijdelijk huisverbod | Bevoegdheden | Vastgoed | Bestuurs(proces)recht