Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

MI Stadsadvocaat Overheidsrecht (hierna: "MI Stadsadvocaat") heeft als website www.stadsadvocaat.nl. MI Stadsadvocaat hanteert de volgende gebruikersvoorwaarden voor het bezoeken en gebruik maken van deze website. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze gebruikersvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Gebruik en informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Deze informatie kan niet als advies worden beschouwd. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan de informatie op de website. Alhoewel de op de website getoonde informatie met zorg is samengesteld, kan MI Stadsadvocaat niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit daarvan. Verder is MI Stadsadvocaat gerechtigd om de informatie op deze website op elk moment en zonder nadere aankondiging aan te passen of te wijzigen.

Aansprakelijkheid

MI Stadsadvocaat is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat tengevolge van het gebruik van de website of de daarin vermelde informatie. Elk gebruik van de website en de daarin weergegeven informatie geschiedt voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, ten aanzien van alle onderdelen van de website, waaronder de opmaak, indeling, foto's, teksten, grafische voorstellingen en andere materialen, berusten uitsluitend bij MI Stadsadvocaat.

Commerciƫle exploitatie van deze website of de daarin vermelde informatie door derden is niet toegestaan.

Gebruik van de informatie op deze website is uitsluitend toegestaan nadat MI Stadsadvocaat vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MI Stadsadvocaat is het de gebruiker van de website niet toegestaan om (delen van) deze website en/of de daarin weergegeven informatie te wijzigen of te bewerken, te vermenigvuldigen of te distribueren, te kopiƫren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen of openbaar te maken.

Verwijzingen

In geval op deze website gebruik wordt gemaakt van hyperlinks om te verwijzen naar andere websites, geschiedt dit uitsluitend ter informatie van de gebruiker. MI Stadsadvocaat kan echter niet garanderen dat deze andere websites beschikbaar of toegankelijk zijn of blijven. Net zo min aanvaardt MI Stadsadvocaat op generlei wijze aansprakelijkheid voor de inhoud of functioneren van die andere websites.